یادش بخیر. انگار همین پریروز بود.ترم اول دانشگاهم رو میگم.ماجراهای زیادی داشتم.خنده دار،غم انگیز و ... .همین قدر کافیه و زیاد لو نمیدم ولی خداییش نسبت به خیلیا خوب بودم.تا وارد حاشیه نشدم بگذریم.

از همون اول یه چیزی خیلی برام جالب بود