کیه که دلش نخواد که زن داشته باشه البته یکی از دوستام دلش نمیخواد و سید محسن توی روز تاسوعای سال 91 هم حرف دوستم رو تأیید کرد و جمله ی گوهربار و تاریخی ای رو بیان فرمودند؛این که سیدمحسن کیه و چی گفت بماند ولی هر وقت به یادش میفتیم کلی میخندیم. اگر هم خیلی دوست دارید بفهمید که چی گفته، میتونید به خودم،خودش،سید محسن یا م.ص مراجعه فرمایید!!!!