اونایی که اهل نماز هستن و یه کم اونطرف تر رو نگاه میکنن و قبول یا رد نمازشون براشون مهمه، میپردازن به کارهای مستحبی مثل استفاده از مهر کربلا و تسبیحات حضرت زهرا(س) و تعقیبات و ... . البته اونایی که بالاتر رو نگاه می کنن، میان از قبل نماز شروع می کنن.چند مدت پیش من به نکته ای پی بردم که تا اون موقع نشنیده بودم؛ توی هیچ منبری هم مطرح نشده بود. خیلی جالب و  کلیدی بود.